Smart Space: John Thackara


Den 11. december afholdte vi konferencen Smart Space sammen med Udviklingscenter For Møbler og Træ, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og Dansk Design Center. Dette indlæg omhandler konferencen, indtrykkene og talerne.  

John Thackara - Doors Of Perception


John satte i sit indlæg fokus på hvordan vi dagligt gør store indhug på klodens naturlige ressourcer og belaster økosystemet. Det gør vi igennem vores konstant stigende efterspørgsel efter fødevarer, transport, elektricitet, vand, etc. Hver dag konsumerer vi varer og tjenesteydelser i lykkelig uvidenhed om fremstillingsprocessens ofte enorme miljømæssige konsekvenser. Vidste du f.eks. at der udledes 600 kilo CO2 hver gang der produceres én enkelt mobiltelefon. Når vi så samtidigt ved at der hver dag sælges mere end 1. mio. mobiltelefoner verden over, så tegner der sig pludseligt et billede af den globale miljøbelastning indenfor selv ret snævre produktkategorier, som vi ellers normalt ikke regner som en belastning for miljøet.


Vand på plastikflasker er et andet eksempel. Det er blevet forrygende populært at købe flaskevand, men det kræver faktisk 600 gange mere energi at producere og distribuere end ganske almindeligt postevand. Flere eksempler fulgte men overordnet var Johns konklusion, at vi har brug for helt nye løsninger indenfor stort set alle områder af produktion, hvis vi skal løfte opgaven med at skabe en mere bæredygtig planet. Vi kan ikke bare blive ved med bare at bygge flere fabrikker for at dække vores konstant stigende behov for produkter og tjenesteydelser.


Efter at have ridset disse dystre kendsgerninger op skiftede indlægget karakter og blev mere løsningsorienteret end problemidentificerende. Heldigvis er sagen er nemlig den, at mange af løsningerne heldigvis allerede findes derude i virkeligheden, hvis vi blot kigger lidt efter dem. En af Johns pointer var at hvis man som virksomhed, by, region eller land identificerer et problem, så er det ofte en god ide at kigge sig lidt omkring i verden og lade sig inspirere af andre, som allerede har et løst et tilsvarende problem. Det er altså noget med ikke at opfinde den dybe tallerken to gange, hvilket vist nok også er et populært ordsprog i andre kredse.


Han viste et ret fascinerende eksempel på et helt boligkompleks, som har deres eget kompostsystem. Oftest er kompostsystemer noget man i finder baghaven hos husejerne i forstæderne, men det har Accelerated Compost lavet om på med et system, som passer til folk i toværelseslejligheder. Kompostsystemet er placeret i kælderen under bygningen og omdanner i en accelereret proces alt organisk affald til kompost, som anvendes i haven og parken omkring bygningen. Accelerated har endvidere bygget en service op omkring systemet, som har gjort det til et bæredygtigt forretningskoncept, hvilket ellers ofte er en barriere i forbindelse med bæredygtighed. Et andet godt eksempel er RainWater Hog, som er et vandopsamlingssystem, der sørger for at regnvandet fra huset tag opsamles og genanvendes. Systemet er simpelt og fylder ikke meget, men vil kunne have en stor samlet effekt, hvis det og lignende teknologier udbredes.  

      

Netop udbredelsen af kendskabet for sådanne opfindelser og teknologier er hvad Doors of Perception arbejder med i det daglige. De arrangerer event og konferencer i mange lande og regioner med henblik på at samle alle de bedste cases fra et område og derigennem starte en dialog. Indtil videre har de arrangeret events i bl.a. Indien, Frankrig og England, som finansieret via både offentlige og private midler.