10 pejlemærker

 
Skrevet af Morten Povlsen | 10. maj 2010 | Medlemskab

...for den næste optur

Tidens skarpeste trends, forbrugertendenser og forretningskoncepter.

Mens verden står lidt i stampe og afventer det næste opsving, er der behov for pejlemærker at navigere efter. I denne briefing leverer vi 10 pejlemærker i et blitzformat. Konceptet er helt enkelt. Vi samler en bred bruttoliste af trends fra teknologiens verden koblet med nye forbrugertendenser og innovative forretningskoncepter. Ud fra bruttolisten udvælger vi omhyggeligt de 10 mest interessante, fremadskuende og perspektivrige.

Et pejlemærke præsenteres med 3 slides, så I kan nok allerede gætte, at briefingen består af 30 slides. Der er selvfølgelig god tid til at diskutere de enkelte pejlemærker og deres betydning. Derfor er briefingen interessant for en bred målgruppe. Det er altså ligegyldigt, om du arbejder med innovation, forretningsudvikling, strategi, it, markedsføring, kommunikation eller noget helt andet. Der er garanti for at tage ny inspiration med hjem, som kan bruges i udviklingen af din egen organisation.

Herunder er en lille teaser på nogle af de pejlemærker, som er at finde på bruttolisten:

Social Business Design:
Social media er et snævert begreb og fokuseret på medier og kommunikation. Organisationen bør i sin kerne være social og ekstrovert, hvis den skal være på forkant med markedet, men det er ikke en opgave, som er isoleret til kommunikationsafdelingen. Det handler ikke om at deltage i samtaler på nettet, men om at tænke socialt design ind i hele organisationen, så den i alle led og forgreninger er inkluderende og ikke ekskluderende.

Public 2.0:
Den offentlige sektor er under krydspres. Borgernes forventninger til serviceniveauet stiger ufortrødent, mens de offentlige budgetter er fastlåste - tilbage er kun innovation og nytækning! Der er et akut behov for at tænke i værdiskabelse fremfor new public management og lean i den offentlige sektor. Public 2.0 begrebet dækker over en verden, hvor borgerne er medskabere af offentlige services fremfor blot at være passive forbrugere. Hvad enten der er tale om sundhed, uddannelse eller miljø, så vil den offentlige model undergå store forandringer i det kommende årti.

PS: Undskyld at pejlemærkerne er på engelsk, men vi har opgivet at lave danske oversættelser.

Slides fra medlemsbriefingen

Arrangementet blev afholdt i maj 2010, men du kan downloade slides ved at følge linket herunder. God læselyst!

DOWNLOAD SLIDES FRA ARRANGEMENTET (10 MB).

Se alle medlemsbriefings inkl. de kommende

Innovation Lab A/S    Vestergade 58F    DK-8000 Aarhus C    +45 7027 7227    info@innovationlab.dk    CVR: 28699670